مرحله ۱ درنظر گرفتن بودجه ای کلی برای هدیه گام اول می باشد

مرحله۲ تهیه کردن لیستی از دریافت کننده های هدیه

مرحله ۳ مبلغ را به ازای هر دریافت کننده انتخاب کنید

اما واقعیاتی را فراموش نکنید. سوال بزرگ این است که : چقدر باید برای هدایای تجاری هزینه کنید؟ این موضوع در درجه اول به موارد زیر بستگی دارد: بودجه هدیه تبلیغاتی شما چقدر است؟ چند نفر دریافت کننده در لیست هدایای تبلیغاتی شما قرار دارند؟

دوستانی که نظراتی دارند خوشحال میشیم که نظراتشون را اعلام کنند تا همه ببینند و استفاده ببرند.

برای دریافت توضیحات بیشتر و دیدن مدل ها بر روی کلمه هدایای تبلیغاتی کلیک کنید و با کاوا ترسیم همراه باشید.