در معماری مدرن بسیار چشم نواز است. شیشه های لاکوبل در 25 رنگ استاندارد ساخته و ایجاد می گردند و امکان تهیه همه این کالاها توسط شرکت شیشه رنگی ما فراهم می باشد.
این متریال با داخل گشتن در هنر صنعت نوعی معماری ، باعث ایجاد تحولی در زمینه آقار هنری شده است.


این متریال در معماری پیشینه ای دراز دارد اما در حال حاضر به کارگیری از شیشه رنگی در ساختمانها نیاز به کمی تبلیغ تا فراگیر شدن دارد هر چند معماران مدرن به اهمیت و نقش شیشه رنگی واقفند و می دانند که با استفاده از آنها چه آثاری را می توانند ایجاد کنند. با این رویکرد امید می رود که استفاده از شیشه رنگی در سطح همه گیری گسترش یابد.
شیشه رنگی

به کارگیری شیشه رنگی
در معماری به خصوص در معماری مدرن ​شیشه های لاکوبل باعث رشد وشکوفایی وبالندگی روز افزون این معماری بوده است.
شیشه رنگی لاکوبل
به خاطر دارا بودن گستره رنگی زیاد کارآمدترین مواد در طراحی فضاهای درونی و بیرونی بناها هستند. نظیر کارآمدهایی که این شیشه رنگی ها در پوشش های دیوارها – پارتیشن های اداری – حمام های شیشه ای – آشپزخانه ها – پینش اتاق های خواب و دستشویی ها – میزهای شیشه ای – آینه های رنگی – دکوراسیون فروشگاهی – شیشه های چاپی با قابلیت پرینت هر تصویر موردنظر روی شیشه دارند.


شیشه های رنگی لاکوبل محصول شیشه رنگی شرکت آرتا جام می باشند که از طریق شرکتهای ایرانی تهیه و مهیای به کارگیری استفاده کنندگان می باشد.


شیشه های لاکوبل در 25 رنگ استاندارد ساخته و ایجاد می گردند و امکان تهیه همه این کالاها توسط شرکت شیشه رنگی ما فراهم می باشد. تابندگی و شفافیت و سازگاری رنگ شیشه رنگی های لاکوبل آنها را تبدیل به کالاهایی مخصوص برای به کارگیری در معماری داخلی و کارهای دکوراتیو نموده است.