مصادیق اگاه شدن و کسب دانش:

۱. داشتن استاد و راهنما

۲. محدودیت و مشخص بودن موضوع

۳. نهادینه شدن موضوع در ضمیر

۴. عمل خودکار به دانسته ها

۵. عدم نیاز به اظهار فضل و دانش در موضوع

۶. افزایش تحمل سختی های نتیجه بخش

مصادیق جمع اوری اطلاعات:

۱. خواندن کتب و مقالات بدون استاد و راهنما

۲. اعتیاد به اخبار و تلویزیون و ستون حوادث، و نوشته های متفرقه فیس بوک و تلگرام و اینستاگرام

۳. گستردگی موضوعات دانسته و سطحی نگری

۴. نیاز به گفتن و اثبات کردن و سخنوری

۵. تعصب، سطحی نگری و اصرار به عقاید خود

۶. ناتوانی حتی در انجام ادعاهاو عقاید خود

۷. خرافه دوستی و عقیده به توطئه و دسیسه کاری دیگران

۸. تحمل سختی های بی نتیجه و درجا زدن


منبع