1- ابتدا توسط نرم افزار putty وارد ssh سرور شوید

2- دستورات زیر را وارد کنید:

/cd /usr/local/directadmin/custombuild/configure/suphp

3- فایل تنظیمات را از طریق دستور زیر ویرایش کنید:

nano configure.php5

4- دستور زیر را به فایل اضافه نمایید:

enable-soap–

5- فایل را با کلید ctrl + x و سپس با کلید y ذخیره کنید

نکته:
توجه داشته باشید در انتهای تمام خطوط بجز خط آخر باید از کارکتر/ استفاده شود

5- وارد مسیر زیر شوید:

/cd /usr/local/directadmin/custombuild

6- در انتها دستورات زیر را به ترتیب اجرا کنید:

build clean/.

build php/.