برای فعال کردن پینگ در سروري كه سیستم عامل آن Microsoft Windows مي باشد مراحل زیر را طی مي كنيم:

1. به بخش تنظیمات Windows Firewall در کنترل پنل سیستم عامل مي رويم.

2. در سمت چپ پنجره Windows Firewall، روی گزینه Advance Security کلیک مي كنيم تا به پنجره ی Windows Firewall with Advance Security وارد شويم.

نكته :

در ویندوز سرورهای ۲۰۰۸ به بعد می توانیم در قسمت جستجوی منوی Start عبارت Firewall را تایپ نموده و مستقیم به پنجره ی Windows Firewall with Advance Security برویم.

3. بر روی گزینه ی Inbound Rules در سمت راست این پنجره کلیک مي کنیم.

4. حال برای تعریف Rule جدید در سمت چپ پنجره ی Windows Firewall with Advance Security، بخش Action، بر روی گزینه ی New Rule کلیک مي کنیم كه با اين كار پنجره New Inbound Rule Wizard باز خواهد شد.

5. از بین گزینه های این صفحه، گزینه ی Custom را انتخاب و بر روی کلید Next کلیک مي کنیم.

6. در پنجره ی جدید تنظیمات را تغییر نداده و تنها بر روی کلید Next کلیک مي کنیم.

7. در پنجره بعد Protocol type را بر روی ICMPv4 تنظیم كرده و بر روی کلید Next کلیک مي کنیم.

تنظیمات سه پنجره بعد را تغییر نمي دهيم و تنها بر روی کلید Next هر پنجره کلیک مي کنیم.

8. در بخش Name برای Rule یک نام دلخواه مانند Ping مشخص و بر روی کلید Finish کلیک مي کنیم.

فعال كردن Rule ساخته شده

Rule ساخته شده حتما بايد به صورت Enabale باشد، برای فعال كردن آن از بخش میانی پنجره ی Windows Firewall with Advance Security بر روی Rule کلیک راست، و گزینه ی Enable Rule را انتخاب مي كنيم.