آیا کمپین*های پیامکی شما کسل کننده هستند؟ ۳ نشانه اخطار
نشانه های اخطاری کمپین پیامکی

افراد به این دلیل عضو لیست*های پیامکی میشوند تا اس*ام*اس هایی را دریافت کنند که آنها را شگفت زده کند. به خاطر داشته باشید که آنها شماره شخصی* خود را در اختیار شما قرار میدهند. این افراد تمایل دارند تا احساس VIP داشته باشند و پیشنهاد*های بسیار ویژه و اختصاصی دریافت کنند. در همین حال دوست ندارند که با اس*ام*اس*های بسیار زیاد آنها را بمباران نمائید. یک مرز بسیار باریک میان ارائه پیشنهاد*های ویژه کافی* و بمباران کردن افراد در بازاریابی پیامکی وجود دارد. در صورتی* که شما هریک از نشانه*های زیر را در سیستم بازاریابی اس*ام*اسی خود مشاهده کردید، این احتمال وجود دارد که کمپین*های پیامکی شما در حال شکست میباشند. به این مفهوم که شما پیشنهاد هایی که به مخاطبین ارائه نمی*دهید که ارزش فوق*العاده داشته باشد و این نشانه*های پیامد*های یک بازاریابی اشتباه می*باشد.

لغو پیامک*ها از سوی مخاطبین با سرعت کمی* رو به افزایش است

اگر شما هر روز مشاهده می*کنید که ۵، ۱۰ یا حتی ۲۰ نفر از لیست شما خارج میشوند در بلند مدت رشد بازاریابی شما بسیار دشوار خواهد شد. به عبارتی ممکن است میزان ثبت نام و لغو پیامک*های شما یکسان باشد، بنابراین رشدی به وجود نخواهد عمد. حال اگر یک شب میزان لغو اس*ام*اس*های شما افزایش پیدا کند به این مفهوم خواهد بود که مشکل دیگری وجود دارد. ممکن است پیامک*های شما خسته کننده نباشد، اما کمپین در این میان وجود داشته که موجب خروج افراد از لیست شما شده است. پنل اس ام اس

پیشنهاد*های شما با استقبال کمی* مواجه باشد.

شما به فکر خودتان پیشنهاد هایی بسیار ویژه و عالی* برای مخاطبین ارسال می*کنید. در صورتی* که افراد از این پیشنهاد*های پیامکی استقبال نکنند، به این مفهوم خواهد بود که در این پیشنهاد ارزش مناسبی وجود ندارد. در صورتی* که با چنین موردی مواجه شدید میتوانید به کمک نظر سنجی شخصی* یا آنلاین از مخاطبین خود بپرسید که واقعا چه چیز میخواهند.

افزایشی در ثبت نام لیست پیامکی شما وجود ناداشته باشد

نه تنها لغو و خروج از سامانه پیامکی شما اهمیت دارد، بلکه در صورت که میزان ثبت نام در آن نیز کم باشد، نشانه خوبی* نخواهد بود. اینکه شما مجبور باشید التماس کنید تا مشتریان، حتی وفادار ترینشان در لیست پیامکی شما ثبت نام کنند اصلا نشانه خوبی* نخواهد بود. شما باید شیوه خود را تغییر دهید، در غیر این صورت یک فرصت خوب بازاریابی را از دست خواهید داد.خرید پنل اس ام اس

بازاریابی پیامکی یکی* از شیوه*های سریع و مقرون به صرفه برای افزایش تجارت و استحکام روابط با مشتریان می*باشد. در صورتی* که استراتژی*های شما صحیح باشد، میتوانید شاهد پیشرفت*های بسیار مناسب و چشم گیری در این زمینه باشید.