تصاویر و عکس*ها با رنگ*های نامناسب و اشتباه چاپ شوند.

این مشکل در پرینترهای جوهر زمانی رخ می*دهد که کارتریج را بدون جدا کردن Breather Tape که در قسمت بالایی کارتریج قرار دارد روی پرینتر نصب می*کنید. فقط کافی است با نصب کارتریج، برای تست یک صفحه را پرینت بگیرید، با این کار پی به مشکل خواهید برد.


پیغام خطای هد پرینتر

هد پرینتر یکی از مهم*ترین و حساس*ترین قطعات پرینتر است. پس اگر پرینتر شما قدیمی است و ناگهان با خطای این چنینی مواجه شدید، تعجب نکنید.

تنها راه برطرف کردن آن این است که کارتریج* را از دستگاه جدا کنید، هد پرینتر را خارج کرده و آن را تمیز کنید. سپس دوباره آن را داخل دستگاه خود قرار دهید. بهتر است این کار توسط متخصص انجام شود. شما می*توانید در این زمینه با کارشناسان آچارباز در ارتباط باشید. کارتریج 737 - کارتریج m127

به مدت ۲۰ دقیقه دستگاه را خاموش نگه دارید. سپس آن را روشن کرده و در صورتی که باز هم مشکل برطرف نشد، ممکن است هد پرینتر را درست در دستگاه قرار نداده باشید.

هد برخی پرینترها قابلیت جدا شدن از دستگاه را ندارند. در این مواقع بهتر است به فکر خریداری یک پرینتر جدید باشید.